Företagsanpassad utbildning / fotografering

Om du arbetar på/äger ett företag och tar bilder till hemsidan
eller presentationer, men känner att du behöver mer kunskap
och idéer om hur du ska göra bilderna tekniskt bättre;
Ta du kontakt med mig, så kommer jag till dig. Då kan vi tillsammans
gå genom:
1.  vad du vill ta för typ av bilder,
2.  vad du har för kunskap,
3.  vad du behöver mer för kunskap,
4.  vad du har för fotoutrustning,
etc, etc.
Om du sällan tar bilder, kan vi ta bilder tillsammans, så att du
successivt kan ta över fotograferandet när du känner dig säkrare.